Мижозлар учун оферта

Мижозлар учун оферта

Мазкур оммавий Оферта (кейинги ўринларда — Шартнома) «Агробанк» Акционерлик тижорат банкининг у билан жорий ҳужжатда келтирилган шартлар асосида маҳсулотга доир олди-сотди шартномасини тузиш лаёқати ва зарур ваколатларга эга бўлган ҳар қандай жисмоний ёки юридик шахсларга йўналтирилган расмий таклифи ҳисобланади ва шартномага қарашли барча муҳим талабларни ўз ичига олади.

 I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР.

1.1. Бу маркетплейс «Агробанк» АТБ хизмати ҳисобланади ҳамда бу маркетплейсда тақдим этилган Товарга буюртма бериш орқали Харидор жорий офертанинг барча шартларига ўз розилигини билдиради.

1.2. Маркетплейс маъмурияти Харидорни олдиндан огоҳлантирмаган ҳолда офертага ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эгадир.

1.3. Офертанинг амал қилиш муддати чегараланмаган (агар маркетплейс бошқача тартиблар келтирилмаган бўлса).

 

II.ТОВАР НАРХИ.

2.1. Ҳар бир Товарнинг нархи http://chakana.uz  интернет-манзилида жойлашган интернет майдонда кўрсатилган.

2.2. Товар нархи сотувчилар томонидан мустақил равишда ўрнатилади ва маркетплейс саҳифаларида кўрсатилади.

2.3. Товарлар нархи Ўзбекистон Республиканинг миллий валютаси – сўмда кўрсатилади.

2.4. Сотувчи бир томонлама тартибда ҳар қандай Товар позицияси учун нархларни ўзгартириш ҳуқуқига эга.

2.5. Харидор томонидан буюртма берилган Товар нархини сотувчи ўзгартира олмайди.

III. ШАРТНОМАНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИ.

3.1. Ушбу шартноманинг матни оммавий оферта ҳисобланади (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 369-моддаси 2-қисми ва 426-моддасига асосан).

3.2. Харидор томонидан жорий оферта шартларига розилик билдириш асосида тузиладиган шартнома - Харидор ҳеч қандай истиснолар ва баҳоналарсиз қўшиладиган бирлаштирув шартномаси ҳисобланади.

3.3. Сайтда график тасвир-намуналари кўринишида тақдим этилган товарлар маркетплейснинг хусусий мулки ҳисобланади.

3.4. Харидор сўровига асосан интернет майдондаги сотувчилар (телефон ёки электрон почта орқали) Харидор учун зарурий ва субъектив нигоҳда етарли ҳисобланган маълумотни Товар харидига доир қарор қабул қилиниши учун тақдим этишга мажбурдир.

3.5. Харидор томонидан товарларга буюртма берилиши унинг мазкур Шартнома талабларига эътирозсиз равишда розилигини англатади.

3.6. Сотувчининг (буюртмани расмийлаштирган) маркетплейсидан муайян Товарни сотиб олган Харидор ушбу шартнома доирасида сотувчи билан савдо муносабатларига киришган шахс сифатида баҳоланади.

 

IV. Харидорнинг мажбуриятлари:

4.1. Шартномани тузиш олдидан ундаги маълумотлар ва шартлар, сотувчи томонидан интернет майдонда келтирилган товар нархлари, шунингдек, http://chakana.uz интернет манзили бўйича жойлашган интернет майдон саҳифаларида келтирилган бошқа шартлар билан танишиб чиқиши;

4.2. Сотувчи ўз мажбуриятларини бажариши учун харидор уни мижоз сифатида аниқлашга ёрдам берадиган ва маҳсулотни етказиб бериш хизматидан фойдаланилган тақдирда бунинг учун керакли барча маълумотларни сотувчига тақдим этиши;

4.3. Мазкур Шартнома доирасида буюртма берилган Товар ва уни етказиб бериш хизмати учун тўловни амалга ошириши;

4.4. Турли баҳсли ҳолатларни олдини олиш учун буюртмани расмийлаштириш вақтида сотувчи томонидан унинг сайтида келтирилган маълумотлар билан танишиб чиқиши;

V. БУЮРТМАНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ.

5.1. Товарга Харидор томонидан хизматнинг http://chakana.uz интернет манзилида жойлашган майдон орқали буюртма берилади. 

5.2. Маркетплейсда рўйхатдан ўтиш вақтида Харидор қуйидаги маълумотларни тақдим қилиши лозимдир:

5.2.1. Харидорнинг фамилияси, исми, отасининг исми:

5.2.2. Товар етказиб бериладиган манзил;

5.2.3. Электрон почта манзили;

5.2.4. Боғланиш учун телефон рақами.

5.3. Агар сотувчига қўшимча маълумотлар керак бўлса, у Харидордан мазкур маълумотларни сўраш ҳуқуқига эгадир.

5.6. Сотувчи буюртмани расмийлаштириш пайтида Харидор томонидан тақдим этилган маълумотларнинг мазмуни ва аниқлигига жавоб бермайди.

5.7. Харидор буюртмани расмийлаштириш пайтида тақдим қилинган маълумотларнинг аниқлигига жавоб беради.

5.8. Буюртма расмийлаштирилган вақтдан эътиборан Харидор ва сотувчи ўртасида масофавий шаклда тузилган олди-сотди шартномаси тузилган деб ҳисобланади.

 VI. ТОВАРНИ ЕТКАЗИШ ВА ТОПШИРИШ

6.1. Сотувчи харидорга товарни етказиб беради.

6.2. Агар олди-сотди шартномаси товарни Харидорга етказиб бериш шарти билан тузилган бўлса, сотувчи шартномада белгиланган муддатда Товарни Харидор томонидан кўрсатилган манзилга етказиб беришга мажбурдир. 

6.3. Етказиб бериш манзилини Харидор Товарни сотиб олиш учун буюртмани расмийлаштириш пайтида кўрсатиб ўтади..

6.6. Ушбу шартномада келтирилган шартларга биноан сотувчи Товарни сотади, Харидор эса тўловларни амалга ошириб, маҳсулотни қабул қилиб олади. Буюртма қилинган Товарлар учун мулк ҳуқуқи Товар етказилган ва унинг учун тўлов тўлиқ амалга оширилган вақтдан бошлаб Харидорга ўтади. Товар Харидорга етказиб берилгандан кейин тасодифий/бехос йўқотиш ёки Товарнинг зарарланиши билан боғлиқ хавфлар Харидор зиммасига ўтади.

 

VII. Тўлов усуллари

7.1. Харидор тўловларни қуйидаги усулларда тўлаши мумкин:

  • Банк пластик карталари;
  • Истеъмол кредити хисобидан.

 

VIII. ФОРС-МАЖОР

8.1. Агар шартномада кўрсатилган шартлар мазкур шартнома имзолангандан кейин бартараф қилиб бўлмайдиган сабаблар туфайли бажарилмай қолса, томонларнинг ҳар бири шартларни тўлиқ ёки қисман бажармаслик оқибатида пайдо бўладиган жавобгарликдан озод этилади.

8.2. «Бартараф қилиб бўлмайдиган сабаблар» деганда фавқулодда ҳолатлар ёки муайян тараф ўзига тегишли воситалар орқали аввалдан кўра билмаган ёки олдини ололмаган вазиятлар тушунилади. Бундай фавқулодда ҳолатлар ҳамда вазиятларга жумладан: иш ташлашлар, сув тошқини, ёнғин, зилзила ва бошқа табиий офатлар, уруш, ҳарбий ҳаракатлар, Ўзбекистон Республикаси ёки бошқа давлатлардаги органлар фаолияти, шу билан бирга, томонларнинг оқилона назоратидан четда бўлган ҳар қандай вазиятлар киради.

8.3. Томонларнинг бирортасига бевосита ёки билвосита таъсир кўрсатадиган амалдаги қонунчилик ёки норматив ҳужжатларнинг ўзгартирилишига бартараф этиб бўлмас ҳолат сифатида қаралмайди. Бироқ, томонларнинг мазкур шартномага асосан мажбуриятларини бажаришга йўл қўймайдиган бундай қонун ўзгаришлари киритилган тақдирда, томонлар ушбу муаммоларни бартараф этиш ва мазкур шартнома шартларини бажаришда давом этиш бўйича ишлаш тартибига доир кечиктириб бўлмас қарор қабул қилишлари талаб этилади.  

 Оммавий Оферта матни билан атрофлича танишиб чиқинг. Агар Сиз мазкур Офертанинг бирор бандида келтирилган шартларга рози бўлмасангиз, сотувчи томонидан тақдим этиладиган Товар харидини бекор қилишингиз мумкин.