Quyosh panellari

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari va texnikalari

Isteʼmol kreditlari bo‘yicha oferta

 

Onlayn to‘lov krediti ajratish buyicha ommaviy oferta shartnomasi
 
 
  Bir tomondan “Agrobank” aksiyadorlik tijorat banki (bundan buyon matnda Bank deb yuritiladi) O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan 2017 yil 21 oktyabrda berilgan 78-sonli litsenziyaga asosan faoliyat yurituvchi va ikkinchi tomondan O‘zbekiston Respublikasining rezidentlariga (bundan buyon matnda Qarz oluvchi deb yuritiladi) ushbu ommaviy oferta shartnomani (bundan buyon matnda shartnoma deb yuritiladi) quyidagilar to‘g‘risida tuzdilar:
1. SHARTNOMA PREDMETI
 1.1. Bank Qarz oluvchiga https://chakana.uz internet-manzilida joylashgan internet maydoni orqali amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan va amaldagi qonunchilik bilan tovarlarga to‘lovlar uchun onlayn to‘lov krediti (keyingi o‘rinlarda kredit deb yuritiladi) beradi. Qarz oluvchi esa, Bankka olingan kredit summasi va unga hisoblangan foizlarni shartnomada belgilangan muddat va shartlarda to‘liq qaytaradi.
1.2. Kredit limiti https://chakana.uz internet-manzilida joylashgan maydondagi maxsus dastur orqali avtomatik tarzda belgilanib, mijozning o‘rtacha ish haqisining 4 (to‘rt) baravarigacha, biroq 50 000 000 (ellik million) so‘mdan oshmagan miqdorni tashkil qiladi.
1.3. Kredit muddati: Kredit 2 (yil) yil muddatga to‘liq so‘ndirish sharti bilan ajratiladi.
1.4. Kreditdan foydalanganlik uchun foiz miqdori: -yillik 27.99 (yigirma yetti butun to'qson to'qqiz) foiz.
1.5 Berilgan onlayn to‘lov kreditining grafik bo‘yicha asosiy qismi va unga hisoblangan foizlar har oyning 5 sanasidan kechikmagan holda to‘lanadi.
2.SHARTNOMANI AKSEPTLASH
2.1. Ushbu shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 367-moddasi va 369-moddasi ikkinchi qismiga muvofiq ommaviy oferta hisoblanadi.
2.2. Mijoz https://chakana.uz internet-manzilida joylashgan internet maydoniga kirib tizimning xizmatlaridan foydalanishni ma'qullaganda Shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 370-moddasiga asosan aktseptlangan hisoblanadi hamda mijoz qarz oluvchi va to‘lovlarni amalga oshiruvchi sifatida qatnashadi.
3.TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI
3.1. Qarz oluvchi quyidagi huquqlarga ega:
3.1.1. Bankning “Agrobank ATB filiallari tomonidan jismoniy shaxslarga maxsus dastur orqali “Onlayn to‘lov” krediti berish Tartibi” talablari bilan tanishib chiqish;
3.1.2. O‘z huquq va majburiyatlari to‘g‘risida, shu jumladan kredit berish bilan bog‘liq barcha xarajatlar haqida ishonchli hamda to‘liq axborot olish;
3.1.3. Kredit shartnoma shartlarining shartnomada belgilangan tartibda va muddatlarda bajarilishini talab qilish;
3.1.4. Olingan kredit summasini qaytarishni va mazkur kredit bo‘yicha hisoblangan foizlarni to‘lashni muddatidan ilgari amalga oshirish, bunday holda faqat kreditdan haqiqatda foydalanilgan muddat uchun foizlarni to‘lash;
3.1.5. Kredit shartnomasi tuzilgan kundan e'tiboran bir oy ichida kreditidan foydalanmagan taqdirda, shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish.
3.1.6. Bankdan shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi natijasida yetkazilgan zararlarning o‘rnini qoplashni talab qilish.
3.2. Qarz oluvchi quyidagi majburiyatlarga ega:
3.2.1. Kredit olish va foydalanish uchun zarur ma'lumotlarni taqdim etishi;
3.2.2. Kreditidan amaldagi qonunchilikka muvofiq foydalanishi;
3.2.3. Olingan kreditni qaytarish va mazkur kredit bo‘yicha hisoblangan foizlarni to‘lashni shartnomada belgilangan tartibda hamda muddatlarda amalga oshirishi;
3.2.4. Kredit bo‘yicha muddati o‘tgan qarzdorlik to‘g‘risida yozma yoki elektron SMS tarzda xabar olingan kundan boshlab 3 (uch) bank ish kunida qarzdorlikni Bankka to‘liq to‘lab berishi;
3.2.5. Kredit to‘lovlarini o‘z vaqtida to‘lamagan yoki to‘liq to‘lamagan taqdirda Bank tomonidan ushbu to‘lovlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri oylik ish haqisidan, plastik kartasidan, omonatdagi yoki depozitdagi har qanday mablag‘lar hisobidan hamda boshqa banklardagi hisob raqamlaridan akseptsiz undirib olinishiga qarshilik ko‘rsatmaydi.
3.2.6. Qarz oluvchi qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo‘lishi va uning zimmasida boshqa majburiyatlar ham bo‘lishi mumkin.
3.3. Bank quyidagi huquqlarga ega:
3.3.1. Kredit berishni asoslantirilgan holda rad etish;
3.3.2. Shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarish va monitoring o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan hujjatlarni Qarz oluvchidan so‘rab olish;
3.3.3. Kredit bo‘yicha to‘lov 30 (o‘ttiz) ish kunidan ortiq amalga oshirilmaganda kredit va unga hisoblangan foizlarni sud tartibida, shu jumladan muddatidan oldin undirish.
3.4. Bank quyidagi majburiyatlarga ega:
3.4.1. Qarz oluvchining huquq va majburiyatlari to‘g‘risida, shu jumladan kredit berish bilan bog‘liq barcha xarajatlar haqida ishonchli hamda to‘liq axborotni ma'lum qilishi;
3.4.2. Kreditni mazkur shartnomada belgilangan tartibda va muddatda berishi;
3.4.3. Kredit berish qoidalarini hamma tanishib chiqishi uchun qulay bo‘lgan joyga joylashtirishi;
3.4.4. Shartnoma bo‘yicha majburiyatlar bajarilmaganligi yoki tegishli darajada bajarilmaganligi natijasida yetkazilgan zararlarning o‘rnini Qarz oluvchiga qoplashi shart.
3.4.5. Bank qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo‘lishi va uning zimmasida boshqa majburiyatlar ham bo‘lishi mumkin.

4.KREDITLASH TARTIBI

4.1. Bank kreditni hisobga olish uchun qarz oluvchiga tegishli hisob varaqlarni ochadi.

4.2. Shartnoma akseptlangandan keyin Bank kredit summasini qarz oluvchining buyurtmasida ko‘rsatilgan to‘lov shaklida ajratib beradi.

4.3. Ajratilgan kreditni muddati kelgandan so‘ng qarz oluvchining plastik karta va masofadan boshqariladigan maxsus hisob raqamlariga kelib tushayotgan barcha mablag‘lar dasturiy tizim orqali avtomatik tarzda quyidagi ketma ketlikda: kredit bo‘yicha hisoblangan penya, foizlar va kreditning asosiy qarzini undirish uchun yo‘naltiriladi.

4.4. Bank kreditni qaytarish muddati kelgandan so‘ng, qarzdorlik mavjud bo‘lsa qarz oluvchining plastik kartasi va masofadan boshqariladigan maxsus hisob raqamlari xaraqatini qarzdorlik so‘ndirilgunga qadar vaqtinchalik to‘xtatish orqali kelib tushayotgan barcha mablag‘larni qarzdorligini so‘ndirish uchun yo‘naltiradi.

4.5. Qarz oluvchi bilan shartnoma tuzilgandan so‘ng uning plastik kartasiga yoki masofadan boshqariladigan maxsus hisob raqamlariga 2 (ikki) oy davomida mablag‘lar kelib tushmagan taqdirda, kreditning foydalanilmagan qismi maxsus dasturiy ta'minot orqali to‘xtatiladi.

4.6. Qarz oluvchi kredit mablag‘laridan amaldagi qonunchilikka zid ravishda foydalangan taqdirda kredit va unga hisoblangan foizlarni muddatidan oldin undirib olishga haqli.

4.7. Bank yuzaga kelgan barcha qarzdorliklarni qarz oluvchining mavjud bo‘lgan barcha hisob raqamlaridagi mablag‘lar hisobidan memorial order bilan uning roziligisiz undiruvni amalga oshiradi.

5.MAXSUS SHARTLAR

5.1. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar, undiruvchilar va davlat ijrochilarining undiruvni qarzdorning pul mablag‘lari va boshqa mol-mulkiga qaratish to‘g‘risidagi qarorlarini ijro etishda qarzdorliklar kredit mablag‘lari hisobidan undirilishiga yo‘l qo‘yilmaydi. Bank bunday qarorlar (talablar)ni ijrosiz qaytaradi.

5.2. Bank qarz oluvchi haqida va u tomondan kredit bo‘yicha amalga oshirilgan operatsiyalar to‘g‘risidagi ma'lumotlarni sir saqlanishini kafolatlaydi va hech kimga oshkor etmaydi. Ma'lumotlar faqat amaldagi qonunchilikka muvofiq oshkor qilinishi va taqdim etilishi mumkin.

5.3. Bank tovar bilan bog‘liq muammolar (tovarning sifati, narxi, yetkazib berilishi va boshqalar) bo‘yicha javob bermaydi hamda ushbu nizolarga aralashmaydi.

5.4. Qarz oluvchi vafot etganda kredit bo‘yicha qarzdorlik amaldagi qonunchilikka muvofiq sud tartibida uning mol-mulkiga va/yoki merosxo‘rlariga qaratilishi mumkin.

5.5. Qarz oluvchi mazkur qarzga oid ma'lumotlarni kredit tarixini o‘rganish bo‘yicha mutasaddi tashkilotlarga taqdim qilinishiga rozilik beradi.

5.6. Mazkur shartnomani ijro etish bo‘yicha, har qanday sud instansiyasida bank taqdim etgan hujjat, ushbu qarzdorlik summasi Bankka tegishliligi va to‘lanishi lozimligini tasdiqlovchi prima facie (birlamchi) dalil hisoblanadi.

6.SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

6.1. Shartnoma qarz oluvchi tomonidan akseptlangan kundan boshlab kuchga kiradi.

6.2. Ushbu Shartnoma kredit muddati davrida amal qilib, kredit yuzasidan barcha qarzdorliklar so‘ndirilganidan keyin bekor qilinadi.

7.FORS-MAJOR HOLATLAR

7.1. Agar shartnomaning bajarilmaganligi, shartnoma tuzilgandan so‘ng yuzaga kelgan suv toshqini, yong‘in, zilzila va boshqa tabiiy ofatlar, oqibati hisoblansa, taraflar ushbu shartnoma bo‘yicha o‘z majburiyatlarining to‘liq yoki qisman bajarmaganligi uchun javobgar bo‘lmaydi. Taraflarni majburiyatini bajarishdan ozod qilishi uchun bu fors-major holatlar majburiyatining bajarilmasligiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri to‘sqinlik qilgan bo‘lishi lozim.

8. TOMONLAR JAVOBGARLIGI VA NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI.

8.1. Taraflarning javobgarligi O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi hamda amaldagi qonunchilikka asosan belgilanadi.

8.2. Kredit va uning foizlari o‘z vaqtida qaytarilmaganda, qarz oluvchi Bankka kechiktirilgan har bir kun uchun o‘z muddatida qaytarilmagan kredit va hisoblangan foizlar summasining 0,5 foizi miqdorida penya to‘laydi. Biroq, bunda penyaning umumiy summasi ajratilgan kredit summasining 50 foizidan oshib ketmasligi kerak.

8.3. Shartnoma bo‘yicha yuzaga keladigan barcha nizolar O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq tegishli sud tomonidan ko‘rib chiqiladi.

8.4. Mazkur shartnoma akseptlangach, qarz oluvchi tomonidan imzosi o‘z qo‘li bilan bajarilib imzolangan hamda elektron imzo bilan tasdiqlanib tuziladigan shartnoma bilan teng yuridik kuchga ega hisoblanadi.

Hududingiz Toshkent shahri

Укажите магазин-партнер, на сайте которого цена на выбранный товар ниже
Мы разберемся с этим 😈
 • Samsung
  21 990 000 сум
 • Samsung
  21 990 000 сум
 • Samsung
  21 990 000 сум
 • Samsung
  21 990 000 сум
 • Samsung
  21 990 000 сум