Суғурта компаниясини танлаш сиёсати

JISMONIY SHAXSLARGA “CHAKANA.UZ” ELEKTRON TIJORAT MAYDONCHASI ORQALI AJRATILGAN ISTE'MOL KREDITI MABLAG‘LARI BO‘YICHA KREDITNI QAYTMASLIK XATARINI SUG‘URTALASH TO‘G‘RISIDA OMMAVIY OFERTA SHARTNOMASI

 

            Bir tomondan O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining vazirligining 2019 yil «16» avgustdagi SF №00250-sonli litsenziyasi asosida faoliyat ko‘rsatuvchi, quyida «Sug‘urtalovchi» deb ataluvchi "MY-INSURANCE" bir tomondan va quyida «Sug‘urta qildiruvchi/naf oluvchi» deb ataluvchi “Agrobank” Aksiyadorlik Tijorat Banki (bundan buyon matnda Bank deb yuritiladi) Ustavga asosan faoliyat ko‘rsatuvchi ikkinchi tomondan, quyida «Qarzdor» deb ataluvchi Jismoniy shaxs birgalikda «Tomonlar» va alohida «Tomon» deb ataluvchilar, ushbu kredit qaytmaslik xataridan sug‘urtalash bo‘yicha ommaviy oferta shartnomasini (quyida «Shartnoma» deb ataladi) quyidagilar haqida tuzdilar:

Mazkur shartnomada quyidagi asosiy tushuncha va atamalardan foydalaniladi:

“CHAKANA.UZ” elektron tijorat maydonchasi – https://chakana.uz  internet-manzilida joylashgan veb sahifa yoki mobil ilova.

Oferta – Taraflar tomonidan tasdiqlangan va veb sahifa yoki mobil ilova orqali keng ommaga elektron ravishda e'lon qilingan, unda ko‘rsatilgan shartlar asosida onlayn sug‘urtalash haqida shartnoma tuzish bo‘yicha taklif.

Aksept – Ofertaning to‘liq va so‘zsiz qabul qilinishi. Ofertani Akseptlash shartnoma tuzilganligini vujudga keltiradi va huquqiy ahamiyatga ega.

Kredit shartnomasi - Qarzdor va «Bank» o‘rtasida tuzilgan onlayn kredit shartnomasi.

Kreditning to‘liq muddati - kredit shartnomasiga ko‘ra, kredit ajratilgan kundan boshlab, so‘ndirish jadvali bo‘yicha belgilangan oxirgi to‘lov sanasiga qadar bo‘lgan muddat bo‘lib, qarzdor ushbu muddat ichida kreditni to‘liq so‘ndirishni amalga oshirishi lozim.

Sug‘urta polisi – sug‘urta shartnomasi tuzilganligini tasdiqlovchi va sug‘urta qildiruvchiga sug‘urta mukofoti to‘liq yoki bir qismi to‘langandan keyin beriladigan hujjat. Sug‘urta polisi sug‘urta shartnomasining tarkibiy va ajralmas qismi hisoblanadi.

Sug‘urta puli – kreditning garov yoki boshqa turdagi ta'minot bilan ta'minlanmagan qismiga teng, sug‘urta hodisasi sodir bo‘lganda Sug‘urtalovchining ushbu Sug‘urta shartnomasi bo‘yicha Sug‘urta qildiruvchi oldidagi majburiyatlari hajmining chegarasini o‘zida aks ettiruvchi pul mablag‘lari miqdori.

Sug‘urta mukofoti – Sug‘urta qildiruvchi /Naf oluvchi yoki Qarzdor/ Sug‘urtalovchiga ushbu shartnoma bilan kelishilgan tartib va muddatda to‘lashi shart bo‘lgan, sug‘urta puliga foiz nisbatida olinuvchi sug‘urta uchun to‘lov.

Sug‘urta hodisasi – haqiqatda sodir bo‘lgan hodisa bo‘lib, u sodir bo‘lganda Sug‘urtalovchining bevosita ushbu shartnomada keltirilgan shartlar asosida Sug‘urta qildiruvchi/Naf oluvchi/ga sug‘urta tovonini to‘lash majburiyati yuzaga keladi.

Sug‘urta tovoni – sug‘urta hodisasi sodir bo‘lganda mazkur shartnoma shartlari asosida Sug‘urtalovchi tomonidan Sug‘urta qildiruvchi/Naf oluvchining zararlarini qoplash uchun sug‘urta puli doirasida to‘lanadigan pul mablag‘lari miqdori.

Naf oluvchi – Sug‘urta qildiruvchi tomonidan ushbu shartnoma bo‘yicha sug‘urta tovonini oluvchisi sifatida tayinlangan va shartnomada ko‘rsatilgan shaxs.

Sug‘urta muddati – Sug‘urta polisida ko‘rsatilgan davr. Shartnoma tomonlar imzolagan muddatdan kuchga kiradi va olingan majburiyat to‘liq bajarilgunga qadar amalda bo‘ladi.

Sug‘urta qildiruvchining ziyon ko‘rishi ehtimoli – Sug‘urta qildiruvchi/Naf oluvchining ziyon ko‘rishi ehtimoli bo‘lib, kredit shartnomasi bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan, kreditning to‘liq muddati tugagunga qadar yoki kredit shartnomasi sud tomonidan muddatidan oldin bekor qilinganda sug‘urta hodisasiga olib kelishi mumkin bo‘lgan har qanday shart-sharoit hisoblanadi.

Shartnoma – Ofertani akseptlash orqali “Sug‘urtalovchi”, “Sug‘urta qildiruvchi” va “Qarz oluvchi” o‘rtasida masofadan turib Sug‘urta himoyasini olish bo‘yicha tuziladigan bitim.

Xabar berish uchun manzil – Foydalanuvchining pochta yoki elektron manzili, yoxud telefon raqami.

Xabarnoma – shartnomada ko‘zda tutilgan tartibda fakt, harakat yoki qarorlar to‘g‘risida bir tomonning ikkinchi tomonga yuborgan ixtiyoriy turdagi xabari.

 

1-BO‘LIM. ShARTNOMA PREDMETI

 1.1.Sug‘urtalovchi, ushbu oferta Shartnomada ko‘rsatilgan miqdor va muddatda sug‘urta mukofoti to‘lanishi sharti bilan ushbu Shartnomada nazarda tutilgan shartlarga muvofiq sug‘urta hodisasi sodir bo‘lganda Sug‘urta qildiruvchi/Naf oluvchiga ushbu Shartnomada ko‘rsatilgan tartibda va hajmda zararlarni qoplab berish majburiyatini oladi.

1.2.Sug‘urta ob'ekti bo‘lib kreditning garov yoki boshqa ta'minot bilan ta'minlanmagan qismini so‘ndirish bo‘yicha majburiyatlarini bajarmasligi oqibatida Sug‘urta qildiruvchining kredit shartnomasi bo‘yicha yuzaga kelgan ziyonlar bilan bog‘liq mulkiy manfaatlari hisoblanadi.

1.3.Ushbu Shartnoma bo‘yicha sug‘urta puli kredit shartnomasiga asosan ajratilgan mablag‘ miqdorini tashkil etadi. Qarzdor tomonidan ushbu shartnomaning amal qilish davrida kreditning asosiy qismi qisman so‘ndirilgan taqdirda, sug‘urta summasi shu miqdorda (asosiy qarzning to‘langan/so‘ndirilgan miqdorida) kamayib boradi.

1.4. Kredit muddati: Kredit 1 (bir) yil muddatga har oyda to‘liq so‘ndirish sharti bilan ajratiladi.

2-BO‘LIM. SUG‘URTA PULI, SUG‘URTA MUKOFOTI MIQDORI VA TO‘LASh TARTIBI

 2.1.Ushbu Shartnoma bo‘yicha sug‘urta mukofoti (QQS) siz kredit shartnomasiga (oferta) asosan ajratilgan mablag‘ning 1,5 % ni tashkil etadi.

2.2.Ushbu Shartnoma bo‘yicha sug‘urta mukofoti 30 (o‘ttiz) bank ish kunida bir yo‘la to‘lanadi.

2.3. Sug‘urta mukofoti qisman to‘langan taqdirda sug‘urta javobgarligi to‘langan sug‘urta mukofotiga mutanosib ravishda amalga oshiriladi.

2.4.Ushbu Shartnoma bo‘yicha sug‘urta mukofotining to‘langan sanasi bo‘lib Sug‘urtalovchining bank hisob raqamiga kelib tushgan sana hisoblanadi.

2.5. Sug‘urta mukofoti Sug‘urta qildiruvchi/Naf oluvchining roziligi bilan qarzdor tomonidan ham to‘lanishi mumkin.

 

3-BO‘LIM. SUG‘URTA POLISINI TAQDIM QILISh TARTIBI

3.1.Sug‘urtalovchining majburiyati, Sug‘urta qildiruvchi tomonidan o‘z vaqtida sug‘urta mukofoti to‘langan taqdirda, sug‘urta mukofoti to‘langan sanadan boshlanib, sug‘urta shartnomasi bo‘yicha olingan majburiyat to‘liq bajarilgunga qadar amal qiladi.

3.2.Sug‘urta polisi sug‘urta mukofoti /uning birinchi/ navbatdagi badali Sug‘urtalovchining bank hisob raqamiga kelib tushgandan keyin 3 (uch) ish kuni ichida beriladi. Sug‘urta mukofoti to‘liq to‘lanmagan taqdirda Sug‘urta polisi sug‘urta mukofotining to‘langan qismiga mutanosib miqdorda beriladi.

3.3.Sug‘urta polisi yo‘qolgan taqdirda Sug‘urta polisining dublikati Sug‘urta qildiruvchining va/yoki Naf oluvchining yozma arizasi asosida 5 (besh) ish kuni ichida berilib, undan so‘ng yo‘qolgan Sug‘urta polisi haqiqiy emas hisoblanadi va u bo‘yicha sug‘urta hodisalari ko‘rib chiqilmaydi.

4-BO‘LIM. SUG‘URTA HODISASI

4.1.Iste'mol kredit ajratish bo‘yicha ommaviy oferta shartnomasida belgilangan muddat (har oyda so‘ndirish muddati ) yoki shartnoma sud tomonidan muddatidan oldin bekor qilinganda (kredit qarzdorligini muddatidan oldin undirish belgilanganda) qarzdorning (kredit oluvchi) kredit qarzdorligini to‘lamasligi (qaytara olmasligi) oqibatida Sug‘urta qildiruvchi/Naf oluvchi/ning zarar ko‘rishi sug‘urta hodisasi hisoblanadi.

Revol'ver shaklidagi kredit mablag‘lari bo‘yicha Qarzdor tomonidan oylik kredit mablag‘i to‘lovlarini so‘ndirilmasligi sug‘urta hodisasi deb hisoblanadi.

5-BO‘LIM. SUG‘URTA HODISASIDAN ISTISNOLAR

5.1.Quyidagilar sug‘urta hodisasi hisoblanmaydi va tegishlicha sug‘urta tovoni tarkibiga kiritilmaydi:

5.1.1.Kredit shartnomasi bo‘yicha penya, foiz, jarima va sud xarajatlari sug‘urta hodisasi hisoblanmaydi.

6-BO‘LIM. TOMONLARNING HUQUQ VA MAJBURIYaTLARI

6.1. Sug‘urta qildiruvchi/Naf oluvchining huquqlari:

6.1.1.Ushbu Shartnoma bo‘yicha Sug‘urtalovchidan maslahatlar olishi;

6.1.2.Garovga qo‘yilgan va kredit hisobiga xarid qilingan mol-mulkni kredit shartnomasining amal qilish muddati davomida sug‘urta qildirish;

6.1.3.Kredit to‘liq so‘ndirilganda sug‘urta shartnomasini muddatidan avval bekor qilish uchun Sug‘urtalovchiga ariza bilan murojaat qilish;

6.1.4.Sug‘urta polisi yo‘qolgan taqdirda uning dublikatini olishi;

6.1.5.Sug‘urtalovchi va Naf oluvchi bilan bilan kelishgan holda ushbu Shartnomaga o‘zgarishlar va qo‘shimchalar kiritish;

6.2. Sug‘urta qildiruvchi/Naf oluvchining majburiyatlari:

6.2.1.Kredit shartnomasi shartlarining ehtimoliy o‘zgarishlari bo‘yicha, shu jumladan kredit majburiyati bo‘yicha shaxslarning o‘zgarishi yuzasidan Sug‘urtalovchiga ma'lumotlarni taqdim etishi;

6.2.2.Sug‘urtalovchi talab qilishi mumkin bo‘lgan hujjatlar, ya'ni zararlar sabablari va miqdoriga taalluqli, yetarli dalillarni taqdim etishi;

6.2.3.Sug‘urtalovchiga subrogasiya va regress tartibida o‘tgan talab qilish huquqini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan hujjatlar taqdim etish

6.2.4.Yuridik manzil va bank rekvizitlari o‘zgargan taqdirda bu haqda o‘zgarish sanasidan boshlab 10 kalendar' kunidan kechiktirmay xabar qilishi;

6.2.5.Ushbu shartnoma amalda bo‘lgan muddatda Sug‘urtalovchidan olingan axborotni sir saqlashi, Sug‘urta qildiruvchi va/yoki Qarzdor O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq davlat idoralariga axborot taqdim etishi shart bo‘lgan holatlar bundan mustasno.

6.3. Sug‘urtalovchining huquqlari:

6.3.1.Sug‘urta shartnomasi amalda bo‘lgan muddat mobaynida Sug‘urta qildiruvchi /naf oluvchi/ bilan birgalikda Qarzdor xo‘jalik faoliyatining haqiqiy holatini o‘rganishi va Kredit shartnomasida moliyalashtirishi nazarda tutilgan bitimlarga taaluqli ma'lumotlarni talab qilishi;

6.3.2.Qarzdorni tugatilishi yoki uni bankrot deb tan olinishi, hokimiyat organlari tomonidan Qarzdorning xo‘jalik faoliyatini tugatilishi uning Sug‘urta qildiruvchi/Naf oluvchi oldidagi kreditni so‘ndirish majburiyatini bajarish layoqatiga to‘sqinlik qilsa tegishli  ma'lumotlarni so‘rab murojaat qilishi;

6.4. Sug‘urtalovchining majburiyatlari:

6.4.1.Ushbu Shartnomada belgilangan muddatda Sug‘urta polisini berishi;

6.4.2.Sug‘urta qildiruvchiga ushbu Shartnoma bo‘yicha maslahat va tushuntirishlar berishi hamda ushbu shartnoma shartlari bilan tanishtirishi;

6.4.3. Revol'ver shaklidagi kredit mablag‘lari bo‘yicha Qarzdor tomonidan oylik kredit mablag‘i to‘lovlari so‘ndirilmaganda sug‘urta hodisasi tan olingandan keyin, ushbu Shartnomada kelishilgan miqdor va muddatda sug‘urta tovoni to‘lovini amalga oshirishi;

6.4.4.Ushbu Shartnoma amalda bo‘lgan muddatda Sug‘urta kildiruvchi va/yoki Naf oluvchidan  olingan axborotni sir saqlashi, Sug‘urta qildiruvchi va/yoki Naf oluvchi O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq davlat idoralariga axborot taqdim etishi shart bo‘lgan yoki ushbu shartnoma bo‘yicha axborotni oshkor qilishga Sug‘urta qildiruvchining yozma ruxsati bo‘lgan holatlar bundan mustasno.

6.5. Qarzdorning huquqlari:

6.5.1.Sug‘urta shartnomasi amalda bo‘lgan muddat mobaynida sug‘urta masalalari yuzasidan bepul maslahatlar olishi, sug‘urta hodisasi ro‘y berganda Sug‘urtalovchiga sug‘urta tovoni to‘lovini so‘rab ariza bilan murojaat qilishi;

6.5.2.Sug‘urtalovchi hamda Naf oluvchi bilan kelishgan holda ushbu Shartnomaga o‘zgarishlar va qo‘shimchalar kiritishi;

6.5.3.Kredit to‘liq so‘ndirilganda sug‘urta shartnomasini muddatidan avval bekor qilish uchun Sug‘urtalovchiga ariza bilan murojaat qilish;

6.6. Qarzdorning majburiyatlari:

6.6.1.Kredit shartnomasi shartlarining ehtimoliy o‘zgarishlari bo‘yicha, shu jumladan kredit majburiyati bo‘yicha shaxslarning o‘zgarishi yuzasidan Sug‘urtalovchiga xabar berishi;

6.6.2. Yuridik manzil, bank rekvizitlari hamda yashash joyi o‘zgargan taqdirda, bu haqda o‘zgarish sanasidan boshlab 10 kalendar' kunidan kechiktirmay xabar qilishi.

7-BO‘LIM. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

7.1.Tomonlar o‘z zimmalariga yuklatilgan majburiyatlarni bajarmaganligi uchun O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq javobgar bo‘ladilar.

7.2.Sug‘urtalovchiga sug‘urta mukofotini to‘lashni kechiktirganligi uchun Sug‘urta qildiruvchi Sug‘urtalovchiga har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan mablag‘ning 0,1% miqdorida, lekin ushbu Shartnoma bo‘yicha to‘lanishi lozim bo‘lgan mablag‘ning 10% dan oshmagan miqdorda penya to‘laydi.

7.3.Sug‘urta qildiruvchiga tegishli sug‘urta tovonini to‘lab berishni kechiktirganligi uchun Sug‘urtalovchi Sug‘urta qildiruvchiga har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan mablag‘ning 0,1% miqdorida, lekin ushbu Shartnoma bo‘yicha to‘lanishi lozim bo‘lgan mablag‘ning 10% dan oshmagan miqdorda penya to‘laydi. Penya to‘lanishi Sug‘urtalovchini sug‘urta tovoni to‘lovidan ozod qilmaydi.

8-BO‘LIM. SUG‘URTA TOVONI TO‘LASh TARTIBI

8.1.Sug‘urta tovoni Sug‘urta qildiruvchiga Qarzdor tomonidan kreditning garov yoki boshqa turdagi ta'minot bilan ta'minlanmagan qismi miqdorida, lekin har qanday holatda ham sug‘urta pulidan oshmagan miqdorda to‘lanadi. Sug‘urta tovoni miqdori haqiqatda olingan kredit miqdori va kreditning garov yoki boshqa turdagi ta'minot bilan ta'minlangan qismi o‘rtasidagi farqdan kreditning asosiy qismini so‘ndirish uchun yo‘naltirilgan pul mablag‘larini ayirib (chegirib) qolgan holda aniqlanadi.

8.2.Sug‘urta hodisasi ro‘y berganda Sug‘urta qildiruvchi/Qarzdor Sug‘urtalovchiga voqea sodir bo‘lganligi to‘g‘risida ariza berishi, shuningdek Sug‘urtalovchiga ziyon sodir bo‘lganligini va miqdorini aniqlash imkonini beruvchi hujjatlarni:

- kredit shartnomasi amal qilgan muddatda mablag‘lar harakati to‘g‘risida ko‘chirmalar;

- joriy sanada Qarzdorning hisob raqamidagi mablag‘lar sal'dosi to‘g‘risida bank ma'lumotnomasi.

Qarzdor Sug‘urta qildiruvchiga Sug‘urtalovchi talab qilayotgan hujjatlarni o‘z vaktida taqdim etishda ko‘maklashishi shart.

8.3.Sug‘urtalovchining sug‘urta tovonini to‘lash yoki to‘lashni rad etish to‘g‘risidagi qarori sug‘urta qildiruvchiga u sug‘urta tovonini to‘lashni so‘rab  taqdim etgan ariza va ushbu shartnomaning 9.2. bandida ko‘rsatib o‘tilgan hujjatlarni taqdim etganidan keyin 15
(o‘n besh) kalendar' kundan kechiktirmay xabardor qilinishi (sug‘urta tovonini to‘lash) yoki rad etish sabablarining asoslantirilgan dalil-isbotlarini o‘z ichiga olgan bo‘lishi lozim.

8.4.Sug‘urtalovchi sug‘urta hodisasini tan olgan holatda, Sug‘urta hodisasi to‘g‘risidagi dalolatnoma tuziladi. Ushbu dalolatnoma Sug‘urta qildiruvchining ishtirokida rasmiylashtiriladi. Sug‘urta tovoni to‘lovi Sug‘urta hodisasi to‘g‘risidagi dalolatnoma imzolagandan keyin 5 (besh) ish kuni ichida amalga oshiradi.

8.5.Sug‘urtalovchi tomonidan Sug‘urta qildiruvchiga sug‘urta tovoni to‘lovi rad etilgan taqdirda u ushbu Sug‘urta shartnomasi shartlariga muvofiq arizani va barcha tegishli hujjatlarni taqdim etgan kundan boshlab 15 (o‘n) besh kun ichida rad etish sabablari asoslangan yozma bildirishnoma yo‘llaydi.

9-BO‘LIM. SUBROGASIYa

9.1.Agar Sug‘urtalovchi tomonidan Sug‘urta qildiruvchiga sug‘urta tovoni to‘lab berilsa, to‘langan tovon miqdorida yetkazilgan shikast va zararlar uchun javobgar shaxsga nisbatan qoplangan zarar miqdorida da'vo qilish huquqi Sug‘urtalovchiga o‘tadi.

9.2.Sug‘urta qildiruvchi Sug‘urtalovchining yozma so‘roviga asosan da'vo qilish huquqini amalga oshirishi uchun zarur bo‘lgan tegishli hujjat va dalillarni taqdim etadi.

10-BO‘LIM. ShARTNOMANI AMAL QILISh MUDDATI VA BEKOR QILISh TARTIBI

10.1.Ushbu ommaviy oferta Sug‘urta shartnomasi qarzdor tomonidan akseptlangan paytdan boshlab kuchga kiradi va ushbu Shartnomada ko‘rsatilgan majburiyat to‘liq bajarilgunga qadar amalda bo‘ladi.

10.2.Sug‘urta qildiruvchi va Qarzdor Sug‘urta shartnomasidan istalgan paytda voz kechishi mumkin. Sug‘urta qildiruvchi yoki Qarzdor tomonidan ushbu shartnoma muddatidan avval bekor qilinganda, to‘langan sug‘urta mukofoti qaytarib beriladi.

10.3.Ushbu Shartnoma quyidagi holatlarda tugatiladi:

a) Sug‘urta qildiruvchi/Naf oluvchi tomonidan sug‘urta mukofoti shartnomada ko‘rsatilgan muddat va miqdorda to‘lanmaganda;

b) amal qilishi muddati tugaganda;

v) tomonlarning kelishuviga muvofiq;

g) sug‘urtalovchi Sug‘urta qildiruvchi/Naf oluvchi oldidagi majburiyatlarni to‘liq hajmda bajarganda;

d) sug‘urta qildiruvchi faoliyati tugatilsa, Sug‘urta qildiruvchini qayta tashkil etilganligi (qo‘shilish, sotib olinishi va sh.k.) munosabati bilan, sug‘urta shartnomasida  almashtirilish holatlari bundan mustasno;

10.4.Sug‘urta shartnomasi muddatidan avval tomonlardan birining yozma arizasiga binoan bu haqda bekor qilish mo‘ljallangan sanaga qadar 10 (o‘n) kundan kechiktirmasdan xabar qilinishi sharti bilan bekor qilinishi mumkin.

11-BO‘LIM FORS-MAJOR

 11.1.Agar Tomonlar ushbu Shartnoma bo‘yicha o‘z majburiyatlarini bajara olmasliklari yengib bo‘lmas kuch (fors-major) shart-sharoiti oqibatida yuzaga kelsa, ular javobgarlikdan ozod bo‘ladilar. Yengib bo‘lmas kuch ta'sirida bo‘lgan tomon boshqa tomonni bunday shart-sharoit yuzaga kelganligi va taxminan qancha davom etishi mumkinligi to‘g‘risida bir-birlarini darhol xabardor qilishlari shart. Bunda Tomonlar ushbu Shartnomaning bajarilgan va bajarilmagan qismlari yuzasidan o‘rnatilgan tartibda yakuniy hisob-kitobni amalga oshiradilar.

 

12-BO‘LIM. QO‘ShALOQ SUG‘URTALASh

12.1.Sug‘urta qildiruvchi, sug‘urtalangan kredit bo‘yicha  tuzilgan yoki tuzilishi ko‘zda tutilayotgan barcha sug‘urta shartnomalari haqida Sug‘urtalovchini xabardor qilishi shart.

12.2.Qo‘shaloq sug‘urtalangan kredit bo‘yicha,  har bir Sug‘urtalovchi  o‘zlari tuzgan  sug‘urta shartnomalari doirasida  sug‘urta tovoni to‘lovi  majburiyatini oladi, ammo barcha sug‘urtalovchilar to‘laydigan sug‘urta tovonining miqdori zararning haqiqiy qiymatidan ortiq bo‘lishi mumkin emas.

12.3.Agar sug‘urta hodisasi ro‘y bergan vaqtda, sug‘urtalangan kredit boshqa sug‘urta shartnomalari bilan xuddi shu tavakkalchilik bo‘yicha sug‘urta qilingan bo‘lsa, zararning qoplanishi har bir sug‘urta tashkilotining  sug‘urta summalariga proporsional ravishda taqsimlanadi.

13-BO‘LIM. BOShQA ShARTLAR

13.1.Ushbu Shartnomada keltirilgan masalalar yuzasidan bahslar, talablar yoki kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda tomonlar ularni muzokaralar yo‘li bilan hal etish choralarini ko‘radilar.

13.2.Ushbu Shartnomada tartibga solinmagan o‘zaro munosabatlar O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq tartibga solinadi.

14-BO‘LIM. REKVIZITLAR

«MY-INSURANCE» MChJ SK

Manzil: Toshkent shahri, Mirobod tumani,

Kichik Mirobod ko‘chasi, 95-uy.

Tel.: (998 95) 341-20-20, (998 95) 342-20-20

Х/R: 2020 8000 9047 8606 6001

O‘R TIF MB “Sayoxat” bo‘limi

MFO: 00905

STIR: 207 002 342

IFUT: 65120